Ny bogføringslov

Ny bogføringslov: En gennemgang af ændringer og implikationer for danske virksomheder

Den nye bogføringslov i Danmark, som blev vedtaget i Folketinget for nylig, indfører betydelige ændringer for måden, hvorpå virksomheder skal håndtere deres økonomiske rapportering. Denne artikel har til formål at give en dybdegående forståelse af de nye regler og hvordan de vil påvirke både små og store virksomheder.

Ny bogføringslov

Hovedpunkter i den nye bogføringslov:

  1. Digital Bogføring: Alle virksomheder skal nu overgå til fuldt digital bogføring. Dette skift betyder, at papirbaserede regnskabsbøger og manuelle indtastninger er fortid. Digitaliseringen sigter mod at gøre regnskabsprocesser mere effektive og reducere menneskelige fejl.
  2. Sikkerhedsforanstaltninger: Loven indfører strengere krav til sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte følsomme data. Virksomheder skal anvende avanceret kryptering og sikker backup af data for at forhindre datatab og sikre dataintegritet.
  3. Revisionsspor: Et væsentligt element i den nye lov er kravet om et klarere revisionsspor. Virksomheder skal kunne dokumentere og spore alle transaktioner digitalt fra start til slut, hvilket vil lette revision og potentielt opdage uregelmæssigheder hurtigere.
  4. Opbevaringsperiode: Opbevaringsperioden for finansielle dokumenter er blevet forlænget. Virksomheder er nu forpligtede til at opbevare alle regnskabsmæssige dokumenter digitalt i mindst ti år, hvilket er en forøgelse fra de tidligere fem år.

Implikationer for virksomheder ved digitalt standard bogføringssystem – sådan understøtter dit bogføringssystem

Små virksomheder:

For små virksomheder kan omkostningerne ved implementering af fuldt digitale systemer være en udfordring. Det vil kræve investeringer i nyt bogføring software og muligvis også hardware. Små virksomhedsejere skal også bruge tid på at blive fortrolige med de nye systemer og muligvis ansætte ekstern hjælp til at opsætte systemerne korrekt.

Store virksomheder:

For større virksomheder, som sandsynligvis allerede har digitale systemer på plads, vil overgangen være mindre besværlig. De største ændringer vil være relateret til opgradering af sikkerhedsforanstaltninger og sikring af at alle systemer overholder de nye lovkrav. Disse virksomheder vil også skulle gennemgå deres procedurer for datalagring og sikre, at de opfylder kravene om en længere opbevaringsperiode.

Fordelene ved Digital Bogføring

Effektivisering

Digital bogføring repræsenterer en markant effektivisering i hvordan virksomheder håndterer deres finansielle transaktioner og regnskab. Ved at automatisere mange af de processer, der traditionelt har krævet manuelt arbejde, minimeres risikoen for fejl samtidig med at hastigheden af dataindsamling og -behandling øges betydeligt. Med digital bogføring kan data nemt integreres fra forskellige kilder uden behov for at indtaste det samme tal flere gange. Dette fører til en mere strømlinet bogføringsproces, hvor regnskabsmedarbejdere kan bruge deres tid på at analysere og fortolke data, i stedet for blot at indsamle det.

Billigere

Overgangen til digital bogføring kan også være en økonomisk fordel for mange virksomheder. Ved at reducere behovet for fysisk papirarbejde og manuel indtastning af data, kan virksomheder spare på omkostningerne til kontorartikler og administrativt personale. Desuden kan software til digital bogføring ofte abonneres på via månedlige eller årlige licenser, hvilket kan være mere omkostningseffektivt sammenlignet med lønnen til en fuldtid bogholder. Disse besparelser gør det ikke kun muligt at skære ned i udgifterne men også at reallokere ressourcer til andre vigtige områder inden for virksomheden.

Tidsbesparelse

En af de største fordele ved digital bogføring er den betydelige tidsbesparelse det medfører. Automatiserede systemer kan udføre opgaver som dataindtastning og regnskabsafstemninger hurtigere end selv de mest erfarne bogholdere. Dette frigør tid for virksomhedens ansatte, så de kan fokusere på andre opgaver, der tilføjer større værdi til virksomheden. For eksempel kan tidsbesparelserne give ledere mere tid til at fokusere på strategisk planlægning og forbedring af virksomhedens operationer, hvilket kan føre til bedre forretningsresultater på lang sigt.

Fokus på det som giver mening

Endelig giver digital bogføring virksomheder mulighed for at “fokusere på det, som giver mening”. Dette betyder, at virksomheder kan prioritere kerneaktiviteterne i deres drift, som direkte bidrager til deres succes og vækst, i stedet for at blive hængende ved rutinemæssige, tidkrævende opgaver. Ved at bruge moderne teknologier til at håndtere den daglige finansiering, kan ledere og medarbejdere anvende deres unikke kompetencer hvor det virkelig tæller, som for eksempel i kundeservice, produktudvikling, og markedsføringsinitiativer. Dette strategiske fokus kan ultimativt føre til en mere dynamisk og innovativ virksomhed, der er bedre rustet til at navigere i markedets udfordringer.

Sikkerhedsforanstaltninger i forhold til den nye bogføringslov

Indledning: En ny æra for bogføringssikkerhed

Den nye bogføringslov indfører strammere regler for, hvordan virksomheder skal håndtere deres finansielle rapportering og datahåndtering. Dette tiltag er taget for at øge gennemsigtigheden og forbedre sikkerhedsstandarden i finansielle transaktioner, som er blevet en nødvendighed i en digital tidsalder præget af øget risiko for datafusk og cyberangreb. Sikkerhedsforanstaltninger skal derfor være på plads for at beskytte både virksomhedsdata og personlige informationer mod uautoriseret adgang og misbrug.

Sikkerhedsaudit og Compliance

For at overholde den nye bogføringslov er det afgørende, at alle virksomheder gennemfører regelmæssige sikkerhedsaudits. Disse audits skal sikre, at alle bogføringssystemer og processer lever op til lovens krav. Compliance er ikke kun nødvendig for at undgå juridiske konsekvenser, men også for at opretholde tilliden hos investorer og partnere. Virksomheder skal implementere anbefalede sikkerhedsprotokoller, herunder kryptering af data, regelmæssig opdatering af software, og stram kontrol med adgangsrettigheder.

Dataintegritet og kryptering

En central del af den nye bogføringslov er kravet om høj dataintegritet. For at beskytte data mod manipulation og sikre, at historikken er transparent og uændret, skal virksomheder anvende robuste krypteringsteknologier. Kryptering sikrer, at data, selv hvis det bliver kompromitteret eller stjålet, vil være ulæseligt uden den korrekte dekrypteringsnøgle. Dette er især vigtigt for finansielle data, hvor integriteten er kritisk for både virksomhedens drift og overholdelse af regnskabsprincipper.

Implementering af To-Faktor Autentifikation (2FA)

For yderligere at styrke sikkerheden og minimere risikoen for uautoriseret adgang til følsomme finansielle systemer, kræver den nye lov implementering af to-faktor autentifikation (2FA). 2FA tilføjer et ekstra lag af sikkerhed ved at kræve to forskellige former for identifikation fra brugeren, før adgang gives. Dette kunne være en kombination af noget brugeren ved (et password), noget brugeren har (en mobiltelefon eller et nøglekort), eller noget brugeren er (biometri såsom fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse). Denne metode hjælper med at forhindre uautoriseret adgang selv i tilfælde af, at et password er blevet kompromitteret.

Uddannelse og Bevidsthed

Sidst, men ikke mindst, er uddannelse og bevidsthed om sikkerhedsrisici og god praksis afgørende for at sikre overholdelse af den nye bogføringslov. Virksomhederne skal træne deres ansatte i sikkerhedsbestemmelser og opdaterede arbejdsprocedurer. En velinformeret medarbejderbase er en virksomheds første forsvarslinje mod cyberangreb og datafejl. Regelmæssige workshops og træningssessioner kan hjælpe med at holde sikkerhedskultur i front og sikre, at alle er opdaterede med de nyeste sikkerhedskrav og teknologier.

Afslutning

Den nye bogføringslov sætter en ny standard for finansiel sikkerhed og er et vigtigt skridt mod en mere sikker og transparent økonomisk fremtid for alle virksomheder. Ved at følge disse sikkerhedsforanstaltninger kan virksomheder ikke kun overholde loven, men også beskytte sig mod de stadigt mere sofistik

Konklusion:

Den nye bogføringslov er et markant skridt mod modernisering af bogføringspraksisser i Danmark. Selvom overgangen kan være udfordrende, især for mindre virksomheder, er det en nødvendig udvikling for at forbedre effektivitet, sikkerhed og gennemsigtighed i økonomisk styring. Virksomheder anbefales at begynde planlægningen af overgangen så tidligt som muligt og søge professionel rådgivning for at sikre en glat implementering af de nye regler.

Læs mere om vores egen digitale bogholderi løsning her
Eller hvordan vi anvender de bedste værktøjer
Virtuel økonomifunktion måske?
Måske har du lyst til at prøve vores koncept “lej en bogholder”

Du har også mulighed for at læse mere her

Skrevet af:

Picture of Frederik Kromann

Frederik Kromann

Frederik, også kendt som "Den luddovne bogholder" har over 10 års erfaring med atdigitalisere og automatisere bogføring

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Se mere fra vores blog:

Frederik Sandgrav

Hvad siger du til at modtage vores nyhedsbrev?