Persondatapolitik

Persondatapolitik 

 

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du
giver til os, og/eller som vi indsamler om dig

Når du besøger vores hjemmeside
Når du gerne vil i kontakt med os og bruger vores kontaktformular
Når du skriver til os i vores chatfunktion
Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

SANDGRAV SOLUTIONS A/S er ansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som vi indsamler og/eller modtager fra dig.

Du er velkommen til at kontakte den dataansvarlige Frederik Kromann –
Telefon: 20230639 – Mail: [email protected].

Formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores varer
eller tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om
nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen
artikel 5 stk. 1 b.

Retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit
samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den
indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk.
1 b, og/eller lovgivning  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller
for at den dataansvarlige, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse,
(medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og
frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud
herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn)  jf.
databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der
begrunder at behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter.

Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en
ydelse, markedsføre ydelser eller behandle forespørgsler.

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til eksterne modtagere,
herunder vores underdatabehandlere, rådgivere og til nødvendige
samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt for at løse opgaven.

Nogle af vores underdatabehandlere er beliggende udenfor EU/EØS. Alle vores
underdatabehandlere er godkendte i overensstemmelse med EU-kommissionens og databeskyttelsesforordningens krav, hvilket vi på opfordring gerne dokumenterer.

Vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt
tilgængelige kilder.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt og lovligt
i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller
anden lovgivning.

Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er
baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke
tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der
blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af
samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og
Sandgrav Solutions. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit
samtykke.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til
vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine
rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle
  dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere
  oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine
  personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller
  juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en
  længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle
  formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel
  begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre
  indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få modtage dine oplysninger (kun oplysninger
  vedrørende dig selv, som du selv har givet os) (dataportabilitet) i et
  struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være
  glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds,
  men du er altid berettiget til at klage direkte til

Datatilsynet,
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Tlf. 3319 3200 eller e-mail [email protected]
se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Der er masser af inspiration på vores blog!

Som din bogholder skriver vi om teknologi, gode råd til din bogføring og en masse andre emner.

Frederik Sandgrav

Hvad siger du til at modtage vores nyhedsbrev?