Automatisk regnskabsstyring

Digitaliseret bogholderi er fremtiden

1293832

Det skal komme vores kunder til gode at digitalisere bogholderiet – digitalisering er ikke et mål i sig selv

Det kan virke uoverskueligt! Alle de teknologier og al den tid det kommer til at kræve af dig…!

Heldigvis har vi gjort det virkelig mange gange nu. Derfor tør vi godt efterhånden påstå, at det ikke kræver ret meget af dig, når vi får lov at hjælpe. Bagefter sidder du med et fremtidssikret bogholderi lavet af de bedste af de nyeste teknologiske redskaber, regnskabsprogrammer og platforme indenfor bogholderi og økonomi.

Vi bruger kun og anbefaler kun systemer der er tidsbesparende, simple og fleksible. For os er et fleksibelt system eller løsning noget som let kan arbejde sammen med andre systemer. Vi anbefaler de løsninger vi selv bedst kan lide og samtidig opfylder de behov vi og vores kunder har. For os er det bare det eneste der giver mening.

“Mister jeg så ikke kontrollen over mit bogholderi med al den digitalisering?”

Nej, slet ikke – for så længe du lever har du kontrollen. Systemerne kan ikke kan arbejde uden dine godkendelser. De kommer til at spare dig meget tid og mange penge, men de er stadig under din kontrol. Du, og din bogholder, bestemmer over de afgørende handlinger. Eller sagt på en anden måde:

Det er dig der sidder med affyringsknappen til raketten med mere tid og færre bekymringer.

Digitale værktøjer

Der er udviklet et lang række værktøjer til at lette arbejdsbyrden inden for bogholderi. Nogle systemer sigter mod store virksomheder og andre mod mindre virksomheder. Det er derfor ikke muligt at sammensætte ét digitaliseret bogholderi til alle virksomheder – og det er heller ikke bedst!

Markedets digitale løsninger er hele tiden i udvikling. Med de sammensætninger af forskellige teknologiske redskaber, vil de enkelte dele hele tiden kunne udskiftes efter behov. Det er væsentligt, at dit bogholderi justeres til, at passe til dig og din virksomheds udvikling.

Spar tid og penge – meget tid og mange penge

Bogføring er uundgåeligt! Måske du kan slippe afsted med ikke at lave det i din privatøkonomi, men for din virksomhed er det essentielt for overlevelsen. Vi hjælper dig med løsningen der giver dig mest automatisering på et digitalt fundament.

Vi kunne kalde det simpel økonomistyring eller magi, men egentlig hælder vi mest til bare at kalde det sund fornuft. Formålet er at reducere timeforbruget på bogføring for at mindske dine omkostninger på drift.

Værktøjer til økonomistyring som vi arbejder med

SandgravSolutions_10sep201818364

Hvad siger du til at modtage vores nyhedsbrev?