Din guide til bogføring

Guide til bogføring

Men hvad betyder bogføring?

Bogføring er registrering af en virksomheds økonomiske transaktioner i form af bilag, fakturaer og kvitteringer. Hver af disse bilag indgår under forskellige poster i regnskabet. Disse poster er forskellige konti, som har et navn, nummer, og beskrivelse om, hvilke områder de dækker over.

Bilagene debiteres eller krediteres for at vise, om kontoen mister penge eller får penge, mens saldobalancen viser forskellene mellem aktiver og passiver, kredit- og debet posteringerne. Hvis saldobalancen ikke stemmer, har man ikke bogført korrekt.

I løbet af de kommende år vil en række virksomheder i Danmark blive underlagt den nye bogføringslov – som blandt andet betyder at en række bilag skal være digitale. Det kan du læse mere om her

Hvorfor hedder det bogføring?

Når en virksomhed registrerer indtægter og udgifter i et regnskab, kaldes det bogføring. Ordet stammer fra dengang man brugte en fysisk bog, en såkaldt kassebog, til at registrere virksomhedens indtægter og udgifter.

Hvordan laver man bogføring?

I dag bogfører de fleste virksomheder deres regnskab med et regnskabsprogram. Der findes mange forskellige programme, der typisk hjælper virksomheden med at holde styr på fakturering, moms og bogføring. Mange vælger den digitale løsning, da den traditionelle kassebog kan være omfattende at bogføre i, samt når regnskaber overdrages til myndighederne.

Hvad involverer bogføringen?

Bogføring er grundlaget for virksomheders regnskabsmæssige resultat. Her registrerer virksomheden sine indtægter, udgifter, kommende betalinger og skyldig moms. Desuden skal de systemer, der bruges til bogføringen, beskrives, og overholde god bogføringsskik.

Bogholderen skal registrere det, hver gang der købes noget, sælges noget eller betales en regning, samt hvor meget virksomheden skylder, har aktiver for og hvad den er værd. At være bogholder er ikke en beskyttet titel, men det kræver viden om regnskaber. Bogholderen vil i en større virksomhed høre under økonomidirektøren og have en bogholderiassistent under sig.

Hvorfor skal jeg bogføre?

Hvis du ikke arbejder i en stor virksomhed, men er selvstændig, skal du selv holde styr på økonomien. Det gør du gennem bogføring.

Hvis du ikke bogfører, kan du støde ind i problemer med banken, myndighederne og eventuelle investorer. Det skyldes, at dit årsregnskab viser udadtil, om din virksomhed har en sund økonomi. Hvis regnskabet ikke går op, eller du slet ikke bogfører, får det konsekvenser. Det er desuden afgørende, at man har styr på betaling af skat og moms, så man blandt andet kan registrere fradrag og undgå bøder.

Generelt skal man altid være på forkant med regnskab samt gå efter at lære mest muligt. Jo mere man ved, desto bedre beslutninger tager man. Derfor er det vigtigt at så mange processer som muligt bliver håndteret digital og automatisk.

 

Bogføring med computer

Regler omkring bogføring

Med få undtagelser skal alle, der driver virksomhed, bogføre deres regnskaber i henhold til Bogføringsloven. Disse regnskaber skal desuden dokumenteres med bilag, som virksomheden skal opbevare i fem år efter bogføringen. Hvis man ikke bogfører korrekt, kan det have alvorlige konsekvenser. Normalvis gives bødestraf, men i grove tilfælde kan urigtig bogføring straffes med fængsel indtil seks måneder.

Sandgrav Solutions er et online bogholderi, som laver bogføring. Vi bruger selv de systemer, vi anbefaler til vores kunder. Der er en række fordele ved at outsource din virksomheds bogføring;

  • Du reducerer dit timeforbrug på bogføring.
  • Dit regnskab er ajourført i realtid og tilgængeligt online.
  • Bilag er automatisk elektroniske.
  • Tænk grønt – med et digitalt bogholderi undgår du papirspild.

 

Har du brug for hjælp til bogføringen? Hos Sandgrav Solutions sidder vi altid klar til at hjælpe. Vi klarer bogføringen for dig, så du kan tænke på alle de andre vigtige ting. Se mere på kontaktsiden og få et uforpligtende tilbud. Vi skal nok sørge for du får en tilpasset løsning som sørger for du sparer dyrebar tid i hverdagen.

Skrevet af:

Picture of Frederik Kromann

Frederik Kromann

Frederik, også kendt som "Den luddovne bogholder" har over 10 års erfaring med atdigitalisere og automatisere bogføring

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Se mere fra vores blog:

Frederik Sandgrav

Hvad siger du til at modtage vores nyhedsbrev?