Få hjælp til dit digitale bogholderi – Sandgrav Solutions

Hvorfor skal jeg have et digitalt bogholderi?

Der findes flere årsager til, at du bør have et digitalt bogholderi, hvis du driver virksomhed. Først og fremmest reducerer du dit timeforbrug på administration herunder også bogføring, mens dit regnskab ajourføres i realtid og bilag opbevares elektronisk. Det vil i de fleste tilfælde også være billigst at have et digitalt bogholderi, og oven i købet skåner du en masse træer ved ikke at bruge papir til bogføringen.

Tid og penge sparet på ét område kan enten lette økonomien eller fremme udvikling og vækst i andre dele af virksomheden. Dermed kan et digitalt bogholderi altså i sidste ende give dig flere penge mellem hænderne. Generelt er et digitaliseret økonomi system at foretrække, da digitale løsninger åbner op for et mere overskueligt overblik.

Hvordan laver man bogføring?

I dag bogfører de fleste virksomheder deres regnskab med online regnskabsprogrammer som f.eks e-conomic, Dinero eller Billys. Til større virksomheder med lager og produktion kan det være Navision eller Uniconta.  Som et supplement til disse findes en lang række værktøjer fra andre leverandører der automatisk kan hjælpe med alt fra løn, betalinger til kvitteringer. Mange af disse løsninger kan gøre disse processer 100% automatisk. Mange vælger disse digitale løsninger for helt at slippe for administration og virkelig spare penge på deres bogholderi.

Hvad bruger man et bogholderi til?

Hvis du ikke arbejder i en stor virksomhed, men er selvstændig, skal du selv holde styr på økonomien. Det gør du gennem bogføring. Et bogholderi vil typisk stå for at betale regninger, modtage betalinger, og udbetale løn til ansatte, samt holde styr på skyldig moms og skat. Desuden er det bogholderen, som er i den bedste position til at rapportere omkring virksomhedens økonomiske tilstand.

Hvis du ikke bogfører, kan du støde ind i problemer med banken, myndighederne og eventuelle investorer. Det skyldes, at dit årsregnskab viser udadtil, om din virksomhed har en sund økonomi. Hvis regnskabet ikke går op, du ikke betaler skat og moms, eller slet ikke bogfører, får det konsekvenser.

Skal jeg have et bogholderi?

Med få undtagelser skal alle, der driver virksomhed, bogføre deres regnskaber i henhold til bogføringsloven. Disse regnskaber skal dokumenteres med bilag, som virksomheden skal opbevare i fem år efter bogføringen. Hvis man ikke bogfører korrekt, kan det have alvorlige konsekvenser. Normalvis gives bødestraf, men i grove tilfælde kan urigtig bogføring straffes med fængsel indtil seks måneder.

I disse dage er der øget fokus på at undgå hvidvask og beskytte personfølsomme oplysninger. Hvis man derfor ikke er sikker på, hvordan man bogfører i henhold til loven, vil det oftest være billigst og sikrest at overlade opgaven til et digitalt bogholderi som Sandgrav Solutions.

Hvilket digitalt bogholderi skal jeg vælge?

Der findes en masse værktøjer til bogføring – nogle henvender sig mod store, andre mod små virksomheder. Der findes ikke ét system, der kan klare alle virksomheders bogføringsopgaver. Hos Sandgrav Solutions bruger vi derfor fleksible systemer, hvor komponenter kan udskiftes efter den enkeltes kundes behov.

Vi skræddersyr det digitale bogholderi til dig, så du kan stoppe tasteriet og nyde letheden ved den simple, digitale økonomistyring. Vi bruger og anbefaler kun systemer, vi selv bruger, der er tidsbesparende, simple og fleksible.

Har du brug for hjælp til bogføringen? Hos Sandgrav Solutions sidder vi altid klar til at hjælpe. Vi klarer bogføringen for dig, så du kan tænke på alle de andre vigtige ting. Se mere på kontaktsiden og få et uforpligtende tilbud.

Skrevet af:

Picture of Frederik Kromann

Frederik Kromann

Frederik, også kendt som "Den luddovne bogholder" har over 10 års erfaring med atdigitalisere og automatisere bogføring

Se mere fra vores blog:

Frederik Sandgrav

Hvad siger du til at modtage vores nyhedsbrev?