Acton A/S – Bearings and Transmission

Acton STOP nu med det tasteri – SPAR penge på dit bogholderi!

Så er første søm sat i kisten der skal rumme langsommeligt og manuelt bogholderi hos Acton A/S – Bearings and Transmission.

Bankintegrationen er så småt oppe og køre så vi fra Navision kan skyde betalingsfiler til banken og indlæse den anden vej til bankafstemning.
Der er ingen tvivl om at det giver virkelig god mening at bruge en bankintegration når man snakker effektivisering af bogholderiet. 

At anvende en bankintegration fra et økonomisystem til banken kan medføre betydelige fordele for enhver virksomhed. Her er fem grunde til, hvorfor det er en smart beslutning:

1. **Tidsbesparelse:** En af de mest åbenlyse fordele ved at bruge bankintegration er den betydelige tidsbesparelse det medfører. Manuelle processer såsom indtastning af transaktionsdata, afstemning af konti, og overførsler mellem bank og økonomisystem kan være tidskrævende. Med bankintegration automatiseres disse processer, hvilket frigør værdifuld tid for medarbejderne, så de kan fokusere på mere værdiskabende opgaver. Denne effektivisering af arbejdsprocesserne reducerer behovet for manuel indtastning og kontrol, hvilket fører til næste punkt.

2. **Eliminering af fejl:** Manuelt arbejde er ofte fejlbehæftet. Ved at automatisere dataoverførslen mellem økonomisystemet og banken minimeres risikoen for menneskelige fejl betydeligt. Dette sikrer højere nøjagtighed i finansielle rapporter og transaktioner, hvilket er afgørende for præcis beslutningstagning og compliance.

3. **Forbedret likviditetsstyring:** Med realtidsadgang til finansielle data gennem bankintegration, kan virksomhederne bedre styre deres likviditet. Dette giver mulighed for mere præcis cash flow-prognosticering og optimering af arbejdskapitalen, hvilket er essentielt for enhver virksomheds finansielle sundhed.

4. **Øget effektivitet:** Bankintegration automatiserer og strømliner mange af de processer, der traditionelt har krævet manuel håndtering. Dette omfatter alt fra betalinger til kunder og leverandører til afstemning af banktransaktioner. Den øgede effektivitet kan mærkes på tværs af hele organisationen, da ressourcer kan omfordeles til strategiske initiativer frem for rutinemæssige finansopgaver.

5. **Styrket sikkerhed:** Ved at anvende bankintegration reduceres risikoen for sikkerhedsbrud, der kan opstå ved manuel håndtering af følsomme finansielle data. Automatiserede systemer er udstyret med robuste sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter mod uautoriseret adgang og sikrer, at finansielle data håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder for datasikkerhed.

Samlet set tilbyder bankintegration fra et økonomisystem til banken en række fordele, der kan optimere virksomhedens finansielle processer, forbedre nøjagtigheden og effektiviteten, samt sikre en mere strømlinet og sikker håndtering af finansielle transaktioner.

Estimeret tidsbesparelse 15-20 timer om måneden.

Næste skridt: Pleo – automatisk bogføring af kreditkort bilag

Aconts Næste skridt: Kundeindbetalinger via FIK.

At lade kunder indbetale via FIK (Fælles IndbetalingsKort) er en smart løsning, der bringer flere fordele for både virksomheder og deres kunder. Denne betalingsmetode er designet til at gøre transaktionsprocessen både automatisk, effektiv og fejlfri, hvilket resulterer i en række positive effekter for den finansielle håndtering.

For det første sikrer FIK en høj grad af automatisering. Når betalinger foretages via FIK, registreres de automatisk i virksomhedens økonomisystem. Dette eliminerer behovet for manuel indtastning af betalingsdata, hvilket ikke kun sparer tid, men også minimerer risikoen for fejl. Denne automatisering bidrager til en mere strømlinet finansiel proces, hvor medarbejdere kan fokusere deres indsats på mere værdiskabende aktiviteter frem for rutinemæssig dataindtastning.

Desuden er FIK-betalinger yderst effektive. Systemet er designet til hurtigt og sikkert at behandle transaktioner, hvilket sikrer, at betalinger afspejles præcist i virksomhedens regnskaber uden forsinkelser. Dette er afgørende for en nøjagtig likviditetsstyring og for at kunne reagere proaktivt på finansielle udfordringer.

Endelig er fejlfrihed en central fordel ved FIK-systemet. Ved at minimere menneskelige fejl sikres det, at finansielle transaktioner er nøjagtige, hvilket er essentielt for at opretholde tilliden mellem virksomheden og dens kunder. En fejlfri betalingsproces reducerer risikoen for misforståelser og potentielle konflikter, hvilket bidrager til en mere harmonisk kunderelation.

Samlet set tilbyder FIK en løsning, der er både tidsbesparende, effektiv og sikker. Ved at udnytte denne betalingsmetode kan virksomheder forbedre deres finansielle processer, øge nøjagtigheden i deres regnskaber og styrke relationerne til deres kunder gennem en problemfri betalingsoplevelse.

Næste skrid: Indkøbsordre bogføring automatisk.

Vi ser frem til at automatisere så Acton A/S – Bearings and Transmission får overblik og et bogholderi i verdensklasse.

Skrevet af:

Picture of Frederik Kromann

Frederik Kromann

Frederik, også kendt som "Den luddovne bogholder" har over 10 års erfaring med atdigitalisere og automatisere bogføring

Se mere fra vores blog:

Frederik Sandgrav

Hvad siger du til at modtage vores nyhedsbrev?