Kala logo

Kala

Tidsregistrering gir oversikt over ansatte og prosjekter i sanntid
Kala logo

Om Kala

Kala prosjekt- og tidsstyring i sanntid

Kala er et system for primært tidsregistrering. I tillegg kan du registrere kilometer og vareforbruk. Med dette systemet får du muligheten til å administrere prosjekter i sanntid. Du kan holde oversikt over løpende kostnader og dine ansattes prosess. Kala kan integreres med økonomisystemet ditt, og derfor har du alltid bedriftsøkonomien i lomma når du kjører med Kala. Kala kan integreres med Navision, Economic og Billys, og er dermed rettet mot små, mellomstore og store bedrifter.

Dette betyr at systemet vokser med deg og dine behov. I tillegg snakker den med bl.a. danløn slik at du slipper å legge inn timene manuelt, men kan få dem overført automatisk. Det blir ikke enklere.

Effektiv tidsregistreringsapp

Kjøreregistrering

Hold styr på forbruket ditt

Før budsjettkontroll

Kala logo

Kala

Bak selskapet

Her er hva Kala selv skriver om tidsregistreringen deres:

  • Med appen kan dine ansatte registrere tiden de bruker på bedriftens saker og arbeidsoppgaver.
  • Timeregistreringssystem erstatter helt gammeldagse timelister.
  • Tid og saker synkroniseres automatisk til ditt økonomistyringssystem – dermed kan du fakturere kunden raskere. Fakturaen skriver nesten seg selv.
  • Du oppnår flere fakturerte timer, tidsbesparelser og økt likviditet.
  • Det er også prosjektledelse, kjøreregnskap og vareforbruk mm innebygget.

Økonomistyringsverktøy vi jobber med

Frederik Sandgrav

Hva sier du til å motta nyhetsbrevet vårt?