Få hjelp med din digitale bokføring - Sandgrav Solutions

Hvorfor trenger jeg en digital bokholder?

Det er flere grunner til at du bør ha en digital bokføringsvirksomhet. Først og fremst reduserer du tidsbruken på administrasjon, inkludert bokføring, samtidig som regnskapet oppdateres i sanntid og bilag lagres elektronisk. I de fleste tilfeller vil det også være billigst å ha digital bokføring , og i tillegg sparer du mange trær ved å ikke bruke papir til bokføring.

Tid og penger spart på ett område kan enten lette økonomien eller fremme utvikling og vekst i andre deler av virksomheten. Dermed kan en digital bokføring til syvende og sist gi deg mer penger mellom hendene. Generelt er et digitalisert økonomisystem å foretrekke, da digitale løsninger åpner for en klarere oversikt.

Hvordan gjøre bokføring?

I dag bokfører de fleste bedrifter sine kontoer med nettbaserte regnskapsprogrammer som e-conomic, Dinero eller Billys. For større bedrifter med lager og produksjon kan det være Navision eller Uniconta. I tillegg til disse kommer en lang rekke verktøy fra andre leverandører som automatisk kan hjelpe med alt fra lønn, utbetalinger til kvitteringer. Mange av disse løsningene kan gjøre disse prosessene 100 % automatiske. Mange velger disse digitale løsningene for å bli helt kvitt administrasjonen og virkelig spare penger på bokføringen.

Hva bruker du regnskap til?

Hvis du ikke jobber i en stor bedrift, men er selvstendig næringsdrivende, må du selv holde styr på økonomien. Dette gjør du gjennom bokføring. En regnskapsfører vil typisk være ansvarlig for å betale regninger, motta betalinger og betale lønn til ansatte, samt holde styr på utestående moms og skatter. I tillegg er det regnskapsføreren som er best posisjonert til å rapportere om selskapets økonomiske tilstand.

Hvis du ikke legger ut, kan du få problemer med banken, myndighetene og eventuelle investorer. Dette er fordi regnskapet ditt viser eksternt om din bedrift har en god økonomi. Dersom regnskapet ikke går opp, du ikke betaler skatt og moms, eller ikke posterer i det hele tatt, får det konsekvenser.

Trenger jeg en regnskapsfører?

Alle som driver næringsvirksomhet skal med noen få unntak bokføre sitt regnskap etter regnskapsloven . Disse regnskapene skal dokumenteres med bilag, som virksomheten skal oppbevare i fem år etter konteringen. Unnlatelse av å legge ut riktig kan få alvorlige konsekvenser. Bøter er vanligvis bøter, men i alvorlige tilfeller kan feil bokføring straffes med fengsel inntil seks måneder.

I disse dager er det økt fokus på å unngå hvitvasking og beskytte sensitive personopplysninger. Derfor, hvis du ikke er sikker på hvordan du bestiller etter loven, vil det ofte være billigst og tryggest å overlate oppgaven til en digital bokholder som Sandgrav Solutions.

Hvilket digitalt regnskap bør jeg velge?

Det finnes mange verktøy for bokføring – noen er rettet mot store, andre mot små bedrifter. Det finnes ikke et enkelt system som kan håndtere alle virksomheters regnskapsoppgaver. Hos Sandgrav Solutions bruker vi derfor fleksible systemer hvor komponenter kan skiftes ut etter den enkelte kundes behov.

Vi skreddersyr det digitale regnskapet for deg, slik at du kan slutte å skrive og nyte den enkle, digitale økonomistyringen. Vi bruker og anbefaler kun systemer som vi selv bruker som er tidsbesparende, enkle og fleksible.

Trenger du hjelp til bokføringen? Hos Sandgrav Solutions er vi alltid klare til å hjelpe. Vi håndterer bokføringen for deg slik at du kan tenke på alle de andre viktige tingene. Se mer på kontaktsiden og få et uforpliktende tilbud.

Skrevet av:

Frederik Sandgrav

Frederik Sandgrav

Frederik, også kjent som "Den luddovne bogholder" har over 10 års erfaring med digitalisering og automatisering av bokføring

Se mer fra bloggen vår:

Frederik Sandgrav

Hva sier du til å motta nyhetsbrevet vårt?