Automatisk regnskapsføring

Digitalisert regnskap er fremtiden

Stemningsbilde

Det må komme våre kunder til gode å digitalisere regnskap – digitalisering er ikke et mål i seg selv

Det kan virke overveldende! All teknologi og all tid det vil kreve av deg...!

Heldigvis har vi gjort det veldig mange ganger nå. Derfor tør vi påstå at det ikke krever mye av deg når vi får lov til å hjelpe. Etterpå sitter du med en fremtidssikker bokføring laget av det beste av siste teknologiske verktøy, regnskapsprogrammer og plattformer innen bokføring og økonomi.

Vi bruker og anbefaler kun systemer som er tidsbesparende, enkle og fleksible. For oss er et fleksibelt system eller løsning noe som enkelt kan fungere sammen med andre systemer. Vi anbefaler de løsningene vi liker best og møter samtidig de behovene vi og våre kunder har. For oss er det bare det eneste som gir mening.

"Så jeg mister ikke kontrollen over regnskapet med all den digitaliseringen?"

Nei, ikke i det hele tatt – for så lenge du lever har du kontroll. Systemene kan ikke fungere uten dine godkjenninger. De kommer til å spare deg for mye tid og mye penger, men de er fortsatt under din kontroll. Du og regnskapsføreren din bestemmer de avgjørende handlingene. Eller sagt på en annen måte:

Det er du som sitter med rakettkasteren med mer tid og færre bekymringer.

Digitale verktøy

Et bredt spekter av verktøy er utviklet for å lette arbeidsbelastningen innen regnskap. Noen systemer er rettet mot store bedrifter og andre mot mindre bedrifter. Det er derfor ikke mulig å sette sammen én digitalisert bokføring for alle bedrifter – og det er heller ikke det beste!

Markedets digitale løsninger er i stadig utvikling. Med kombinasjonene av ulike teknologiske verktøy vil de enkelte delene alltid kunne skiftes ut etter behov. Det er viktig at bokføringen tilpasses utviklingen til deg og din virksomhet.

Spar tid og få oversikt

Når de digitale løsningene fungerer, får du tiden tilbake. Tiden til å løse de viktige oppgavene mens din virtuelle økonomifunksjon hos Sandgrav Solutions tar seg av resten. 

Vi sørger for at alt alltid fungerer og at de riktige digitale løsningene implementeres på riktig måte.

Økonomistyringsverktøy vi jobber med

Frederik Sandgrav

Hva sier du til å motta nyhetsbrevet vårt?